จังหวัดใน สสก 4 (แผนการดำเนินงาน)

แผนการดำเนินงานของ ศพก. รายศูนย์ ปี 2560

 

จังหวัดใน สสก 4

 1. กาฬสินธุ์
 2. ขอนแก่น
 3. นครพนม
 4. บึงกาฬ
 5. มหาสารคาม
 6. มุกดาหาร
 7. ร้อยเอ็ด
 8. เลย
 9. สกลนคร
 10. หนองคาย
 11. หนองบัวลำภู
 12. อุดรธานี