ข้อมูลแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อน ศพก. ปี 60 (เขต 7)

7

ดาวน์โหลด “ข้อมูลแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อน ศพก. ปี 60 (เขต 7)” คลิ๊ก

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2560

ประกอบด้วย 8 จังหวัด ดังนี้

 

1 ชัยภูมิ 

 

2 นครราชสีมา 

 

3 บุรีรัมย์ 

 

4 ยโสธร 

 

5 ศรีสะเกษ 

 

6 สุรินทร์ 

 

7 อุบลราชธานี 

 

8 อำนาจเจริญ