ข้อมูลแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อน ศพก. ปี 60 (เขต 8)

8

ดาวน์โหลด “ข้อมูลแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อน ศพก. ปี 60 (เขต 8)” คลิ๊ก

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2560

ประกอบด้วย 7 จังหวัด ดังนี้

 

1 กระบี่ 

 

2 ชุมพร 

 

3 นครศรีธรรมราช 

 

4 พังงา 

 

5 ภูเก็ต 

 

6 ระนอง 

 

7 สุราษฎร์ธานี