ข้อมูลแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อน ศพก. ปี 60 (เขต 4)

4

ดาวน์โหลด “ข้อมูลแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อน ศพก. ปี 60 (เขต 4)” คลิ๊ก

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2560

ประกอบด้วย 12 จังหวัด ดังนี้

 

1 กาฬสินธุ์ 

 

2 ขอนแก่น 

 

3 นครพนม 

 

4 บึงกาฬ 

 

5 มหาสารคาม 

 

6 มุกดาหาร 

 

7 ร้อยเอ็ด 

 

8 เลย 

 

9 สกลนคร 

 

10 หนองคาย 

 

11 หนองบัวลำภู 

 

12 อุดรธานี