Hide Menu

เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี 2564

 

 

คำแนะนำ 1 แจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่น้ำน้อย

คำแนะนำ 2 การปลูกพืชใช้น้ำน้อย

คำแนะนำ 3 การเฝ้าระวังพื้นที่น้ำเค็ม

คำแนะนำ 4 การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

คำแนะนำ 5 การปฏิบัติดูแลสวนไม้ผลใน ช่วงฤดูแล้ง

คำแนะนำ 6 พื้นที่เฝ้าระวัง! เสี่ยงภาวะน้ำแล้งด้านการเกษตรนอกเขตชลประทาน (ไม้ผลไม้ยืนต้น)

คำแนะนำ 7 เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำน้อย ปี 2564

คำแนะนำ 8 ขอแนะนำการปลูกผักยกแคร่

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *