ข้อมูลแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อน ศพก. ปี 60 (เขต 9)

9

ดาวน์โหลด “ข้อมูลแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อน ศพก. ปี 60 (เขต 9)” คลิ๊ก

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2560

ประกอบด้วย 9 จังหวัด ดังนี้

 

1 กำแพงเพชร 

 

2 ตาก 

 

3 นครสวรรค์ 

 

4 พิจิตร 

 

5 พิษณุโลก 

 

6 เพชรบูรณ์ 

 

7 สุโขทัย 

 

8 อุทัยธานี 

 

9 อุตรดิตถ์