แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก. (แผนราย ศพก.) และแผนการอบรมเกษตรกรพร้อมหลักสูตรของศพก. และหลักสูตรของเครือข่าย

แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก.

(แผนราย ศพก.)

และแผนการอบรมเกษตรกรพร้อมหลักสูตรของ ศพก.

และหลักสูตรของเครือข่าย

 

————————————————

 

>> แผนราย ศพก. และแผนการอบรมเกษตรกรพร้อมหลักสูตรของ ศพก. เขต 1
( กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง )

 

>> แผนราย ศพก. และแผนการอบรมเกษตรกรพร้อมหลักสูตรของ ศพก. เขต 2
( กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี )

 

>> แผนราย ศพก. และแผนการอบรมเกษตรกรพร้อมหลักสูตรของ ศพก. เขต 3
( จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว )

 

>> แผนราย ศพก. และแผนการอบรมเกษตรกรพร้อมหลักสูตรของ ศพก. เขต 4
( กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี )

 

>> แผนราย ศพก. และแผนการอบรมเกษตรกรพร้อมหลักสูตรของ ศพก. เขต 5
( ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล )

 

>> แผนราย ศพก. และแผนการอบรมเกษตรกรพร้อมหลักสูตรของ ศพก. เขต 6
( เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน )

 

>> แผนราย ศพก. และแผนการอบรมเกษตรกรพร้อมหลักสูตรของ ศพก. เขต 7
( ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ )

 

>> แผนราย ศพก. และแผนการอบรมเกษตรกรพร้อมหลักสูตรของ ศพก. เขต 8
( กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี )

 

>> แผนราย ศพก. และแผนการอบรมเกษตรกรพร้อมหลักสูตรของ ศพก. เขต 9
( กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี อุตรดิตถ์ )