Hide Menu

วีดิทัศน์การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563

วีดิทัศน์การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563


 

      สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 1

 •  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี

            https://www.youtube.com/watch?v=6e0i0wjznh0

 • อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี

           https://www.youtube.com/watch?v=qYtjqrU5-yo

 

 

      สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 2

 • อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

         https://www.youtube.com/watch?v=GoW4udMKR3U

 • อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=u8zmaP7-sXw

 •  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=HlNsJm7uTtM

 

 

     สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 3

 • อ.เกาะช้าง จ.ตราด

https://www.youtube.com/watch?v=O1h694kTnLA

 • อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

https://www.youtube.com/watch?v=xUqM02ztmis

 • อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

https://www.youtube.com/watch?v=Iy_vAnqpSC4

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 4

 •  อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

https://www.youtube.com/watch?v=mrBJZWXGnlQ

 • อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

https://www.youtube.com/watch?v=brDWIRrI5GY

 •  อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ

https://www.youtube.com/watch?v=zYpCqQlupoc

 • จ.สกลนคร

https://www.youtube.com/watch?v=bbuWxMauoR0&t=40s

 •  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

https://www.youtube.com/watch?v=RDFaADwWvo8

 •  อ.นากลาง  จ.หนองบัวลำภู

https://www.youtube.com/watch?v=wZGOda4duSM

 • อ.น้ำเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ

https://www.youtube.com/watch?v=PyoEA7UTep4

 • อ.เมือง จ.มุกดาหาร

https://www.youtube.com/watch?v=bMO8UpOngVg

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 5

 • จ.สุราษฎร์ธานี

 • อ.ทุ่งหว้า  จ.สตูล

https://www.youtube.com/watch?v=e53k68cIP-8

 • อ.รัตภูมิ  จ.จังหวัดสงขลา

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 6

 • อ.สันป่าตอง  จ.เชียงใหม่

          https://www.youtube.com/watch?v=Lhl583u37q4

 • จ.เชียงใหม่

          https://www.youtube.com/watch?v=PE02XGB-1zw

https://www.youtube.com/watch?v=PE02XGB-1zw&t=50s

 •  อ.เมือง  จ.แพร่

        https://www.youtube.com/watch?v=d1gII1neMWc

 • อ. หนองม่วงไข่  จ.แพร่

       https://www.youtube.com/watch?v=corpdLCiVVU

 • อ.ร้องกวาง  จ.แพร่
  https://www.youtube.com/watch?v=QtgtXx__R9w
 • อ.ปง จ.พะเยา

          https://www.youtube.com/watch?v=JbYVw97w1pU

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *