Hide Menu

การปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564

การปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานกิจกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564

 

 

  • หนังสือแจ้งเขต     >>Download<<

 

 

  • หนังสือแจ้งจังหวัด     >>Download<<

 

                สิ่งที่ส่งมาด้วย 1   รายละเอียดกิจกรรม   >>Download<<

 

 

               ♠ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  ยอดเงินคืนกรม   >>Download<<

 

 

                สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ด่วนที่สุด กษ 1006_1052    >>Download<<

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *