Hide Menu

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ของ เกษตรจังหวัด โครงการ ศพก.

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 ของ เกษตรจังหวัด โครงการ ศพก.

 

  • หนังสือแจ้งจังหวัด   Download

  • หนังสือแจ้ง กทม.  Download

  • ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัดปี 2564 รอบ 2   Download

  • ประเด็นที่ 3 การถอดบทเรียน ปี 2564   Download

  • ประเด็นที่ 4 ประเด็นสรุปประเมินผล ศพก.   Download

  • ประเด็นที่ 5  การตอบแบบสำรวจสถานการณ์ ศพก. ปี 2564 (ลิ้ง QR code)

 

 

 

 

 

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *