Hide Menu

การปรับปรุงข้อมูลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นปัจจุบัน

การปรับปรุงข้อมูลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นปัจจุบัน

 

 

 

  • หนังสือแจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์   »Download«

 

เอกสารแนบ

 

1. แบบฟอร์ม 1 ผู้ประสาน ศพก.ระดับกรม   »Download«

 

2. แบบฟอร์ม 2 สรุปงบประมาณ 65   »Download«

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *