Hide Menu

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2565

 

1. หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม

 

 • หนังสือแจ้งจังหวัด        »Download«

 

 •  หนังสือแจ้งเขต          »Download«

 

 • หนังสือแจ้ง กทม.        »Download«

 

2. หนังสือเชิญวิทยากร

 

 • หนังสือแจ้งจังหวัดชลบุรี           »Download«

 

 • หนังสือแจ้งจังหวัดมหาสารคาม          »Download«

 

 • หนังสือแจ้งจังหวัดราชบุรี          »Download«

 

 • หนังสือแจ้งจังหวัดสงขลา           »Download«

 

 • หนังสือแจ้งจังหวัดสุโขทัย        »Download«

 

 • หนังสือแจ้ง กนท.             »Download«

 

 • หนังสือแจ้ง กองคลัง             »Download«

 

 

3. กำหนดการประชุม      »Download«

 

4. เอกสารการประชุม      

 • สรุปผลการประเมินโครงการ ศพก. ปี 2563  .PDF   .PPT

 

 • แนวทางการดำเนินงานโครงการ ศพก. ปี 2565  .PDF   .PPT

 

 • การบริหารจัดการงบประมาณโครงการ ศพก. ปี 2565  ep1.PDF     ep2.PDF

 

 • การดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)  .PDF   

 

 • สรุปผลการสำรวจสถานการณ์การเชื่อมโยง ศพก.และAIC ปี 2564  .PDF   .PPT

 

 • สรุปผลการดำเนินงานโครงการนำร่องการเชื่อมโยงองค์ความรู้ AIC ผ่าน ศพก.  (นำร่อง 6 จุด)

 

                  1) กรุงเทพมหานคร    Download

 

                  2) สุโขทัย    Download

 

                  3) สงขลา    Download

 

                   4) มหาสารคาม    Download

 

                    5) ชลบุรี    Download

 

                   6) ราชบุรี    Download

 

5. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

 

 

6. ไฟล์วีดีโอการประชุมศพก. ปี 2565 (ผ่านระบบ Zoom) 

 

 

7. สรุปผลการประชุม  Download

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *