Hide Menu

การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ ปี 2565

การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ ปี 2565

 

1. หนังสือแจ้งหน่วยงาน

 

   1.1 จังหวัด

 

   1.2 กทม.

 

   1.3 สสก. 1-6

 

2. แนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย/เอกสารแนบ)

 

  2.1 ไฟล์ PDF

 

   2.2 ไฟล์ Word (แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง)

 

  2.3 แบบสรุปข้อมูลคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ/เขตในพื้นที่ กทม.

 (ไฟล์ Excel)

 

  2.4 แนวทางการจัดทำบัตรประจำตัวคณะกรรมการ ศพก. ทุกระดับ (ไฟล์ Word)

 

————————–
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมฯ)
โทร. 02-5793835
อีเมล์ : agritech80@hotmail.com

161 comments

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น