Hide Menu

สัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ศพก. ปี 2563

สัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ศพก.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562

โรงแรมทีเค.พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ห้องประชุม ลาเวนเดอร์ 2-3 

***************************************************

1. หนังสือเชิญ

            –  สำเนาร่วม (Download)

  • วิทยากร และเข้าร่วมสัมมนา

            – กทม. (Download)

            – กาญจนบุรี (Download)

            – กำแพงเพชร (Download)

            – พิษณุโลก (Download)

            – ยะลา (Download)

            – ระยอง (Download)

            – สระแก้ว (Download)

            – สิงห์บุรี (Download)

            – ลำพูน (Download)

2. แบบตอบรับ

3. กำหนดการ (Download)

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

4. นำเสนอ-ผลการตรวจสอบโครงการ ศพก. ปี 2562 โดย กตน.

Download >>  pdf.  

5. นำเสนอ-สรุปผลการสำรวจ การได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ของ ศพก. โดย กวพ.

Download >>  pdf.  /  pptx.

6. นำเสนอ-มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001 – 2556) โดย มกอช.

Download >>  pdf.  /  pptx.

7. นำเสนอ-ระบบรายงาน ศพก. โดย ศสท.

Download >>  pdf.  /  pptx.

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

8. นำเสนอ-แนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2563

Download >>  pdf.  /  pptx.

8.1 งานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

Download >>  pdf.  /  pptx.

8.2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับศักยภาพ ศพก.

Download >>  pdf.  /  pptx.

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

9. โจทย์ “ทบทวนบทเรียนการดำเนินงาน ศพก.ปี 62 และแนวทางการขับเคลื่อน ศพก. ปี 2563”

Download >>  pdf.  /  pptx.

10. ผลการระดมความคิดเห็น 8 กลุ่ม

11. ประมวลรูปกิจกรรม 

  • วันที่ 27 พ.ย. 62 (Zip)
  • วันที่ 28 พ.ย. 62 (Zip)
  • วันที่ 29 พ.ย. 62 (Zip)

 

Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *